Gelişim degerlendirme

Bebeğin doğumunun hemen ardından yapılan rutin fiziki değerlendirmeler gelişimi açısından bir çok ipucu vermekle beraber, normal fizik muayenesinde saptanamayacak kadar hafif olan gelişimsel gecikmeye ilişkin bir takım bulgular daha ayrıntılı değerlendirmelerle mümkün olmaktadır.

Gelişimsel bozuklukların varlığı aileler tarafından çoğunlukla çocukta belirgin bir gecikme (konuşamama, yürüyememe gibi) gözlendiği zaman farkına varılmaktadır.

Bebeğin ya da çocuğun motor, sosyal-kişisel ya da dil gelişiminde gözden kaçmış bir gecikme belirtisi ilerleyen dönemlerde gecikmiş konuşma, yürümede gecikme ile sonuçlanabilen nörolojik bir bozukluk gibi ilk çocukluk dönemine ilişkin sorunlarla beraber, okul çağı ile birlikte akademik gelişimde zorlanma, sosyal becerilerde yetersizlik gibi bir çok sorunun önlem alınmadan büyümesine sebebiyet vermektedir.

Sorunlu gebelik geçiren annelerin bebekleri, düşük doğum ağırlıklı bebekler, yardımcı yöntemlerle oluşan gebelikten ve çoğul gebeliklerden doğan bebekler, gelişim takibi açısından öncelikli gruplardır. Bu niteliklere sahip bebekler gelişimsel bozukluklar açısından risk taşıdığından ilk iki yıl içerisinde en az 2-4 kere, sonraki yıllar 6 yaşına kadar birer kere olmak üzere ayrıntılı gelişim değerlendirmesine tabi tutulmalıdırlar.

Bu tür bir değerlendirmeye imkan veren bir takım testler mevcuttur. Bu değerlendirme araçları :

Çocuğun gelişimindeki kuşkulu durumların objektif biçimde doğrulanmasına,
Risk altındaki çocukların izlenmesinin standart biçimde yapılmasına,
Gelişimsel bozukluk gösteren çocukların sonraki dönemlerdeki gelişimlerindeki ilerlemeyi objektif biçimde görmeye,
olanak sağlamaktadır.

Çocukların ilk 6 yılındaki zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişiminin sonraki yaşamı ile ilgili önemli ipuçları sağladığı varsayımından yola çıkarak, ilk bebeklik dönemi ile erken çocukluk dönemini kapsayan bu süreçte çocukların gündelik hayatındaki etkinlikleri >

03

#Çocuk Psikolojisi #Aile Eğitimi #Gelişim Değerlendirme #Gelişim Testi #Otizm #4 Yaş Sendromu #Tuvalet Eğitimi #Yemek Yeme #Ağlama Krizi #Uyku Bozukluğu #Bağlanma #Çalışan Aile #Boşanma #Kardeş Kıskançlığı #Alt Islatma #Ölüm #Kayıp ve Yas #Okula Başlama #Kreş #Konuşma Bozukluğu #Kekemelik

gelişim dönemlerine ve alanlarına uygun olarak şekillendirmenin sağlıklı ve donanımlı bireyler yetiştirmede öncelikli ve önemli birer faktör olduğu bilgisine ulaşabiliriz.

Bu sebeple çocukların gündelik hayata dair, yeme, uyuma, oyun oynama, ilişki kurma gibi temel aktivitelerinin, onların gelişim dönemi ve ihtiyaç saptanan alanlara göre şekillendirilmesi için çocukların ilk ve en etkili öğretmenleri olan ebeveynleri tarafından doğru seçimlerin yapılması gerekmektedir.

Bu noktada, çocukların tüm alanlardaki gelişiminin takibi ve doğru yönde desteklenmesi için ihtiyaçları olan şeyin, en basit ifadeyle çok oyuncak, çok fazla zaman, çok fazla enerji yerine doğru oyuncak, verimli zaman ve nitelikli enerji kullanmak olduğu sonucuna varılabilir.

Çocuklarınızın gelişim sürecinde önkerine çıkacak olan krizleri önceden bilebilmek ve erken müdahale ile önlem alabilmek adına yılda en az bir kere Gelişim Değerlendirme yapmanız size “Çok geç olmadan” cümlesini ifade ettirmeyecektir.

Gelişim Değerlendirme Testleri hakkında bilgi ve randevu almak için tıklayınız

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir