710 yaş

07-10 yaş dönemi, toplumsal ilişkilerin geliştiği, psikososyal gelişimin çocuğun hayatındaki önemini akademik ve zihinsel gelişime bıraktığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu performans beklentisi, henüz oyun çağı ile okul çağı arasında sıkışıp kalmış olan çocukların üzerilerindeki beklentiyi sergileme açısından ciddi uyum bozuklukları ortaya çıkartmaktadır.

Yaşanılan ve hissedilen bu kaos ortamında henüz davranışlarının sonucunu öngörme yetisinden uzak olan çocuk için problem çözme ayrı bir sorun haline gelebilmekte ve özellikle de benlik saygısı ve özgüven kavramlarının hatalı işlemesine neden olmaktadır.

Çağımızın en sık görülen bozukluklarından biri olan Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) neticesinde ortaya çıkan tutum ve davranış sonuçları, özgüven ve kimlik arayışlarını sergiledikleri okul kültüründe, çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini bozucu, yeni davranış bozuklukları üretecekleri bir sorun olarak karşımızda çıkmaktadır.

Oyun ve Okul kültürü arasında sıkışıp kalan 07-10 yaş dönem çocuğu için akademik ve sosyal başarı, her zaman ait ve değerli olduğunu hissetmesi ile sağlanabilir. Bu noktadan hareketle çocukların kendi ayakları üzerinde duran sağlıklı bir birey olmaları konusunda alacakları pedagojik destek hizmetleri onların her zaman yararlarına olacaktır.

07-10 Yaş Danışmanlığı hakkında bilgi ve randevu almak için tıklayınız

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir