46 yaş

4-6 yaş, artık sosyal bir varlık olarak hayata devam eden çocuğun kendilik dönemi olarak ifade edilmektedir. Yemek yemeye, tuvalet ihtiyacını karşılamaya, anne dışında oyun ile zaman geçirmeye başlayan çocuğun çevresine karşı bağımsızlık seslerini yükseltmeye başlar.

Dönemin spesifik özelliklerinin başında çocuğun otokontrol sisteminin gelişmesi, süreğenlikle “ben“ demesi ve sosyal bir varlık olarak dış dünyaya karşı kendini ifade etmeye başlamasıdır gelmektedir.

Ebeveynler tarafından çocuk yetiştirme stillerinin sıklıkla sorgulanmaya başlaması, aslında çocuğun “varlığının” ve “bütünlüğünün” gelişmesidir.

Benlik duygusu ve kendilik algısı gelişen çocuk, sınırlı bir şekilde de olsa sorgulamaya, merak etmeye ve zihinsel gelişimine göre cevaplar üretmeye başlayacaktır. Gerek aile gerekse arkadaş ilişkilerinde geçici kimlikler edinen çocuk, ahlaki özelliklerini bu dönem içinde kazanacak ve spesifik sorunlarına karşı problem çözme becerisinin henüz gelişmemesinden ötürü çözümsüzlükler içinde krizler yaşayacaktır.

4-6 Yaş Danışmanlığı hakkında bilgi ve randevu almak için tıklayınız

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir