03 Yaş

0-3 yaş döneminin ilk 6 ayı yenidoğan olarak tanımlanır. 6 ay ve sonrası ise Erken Çocukluk Dönemi olarak ifade edilir. Temel model, figür ve şemaların deneyimler sonucu oluşmaya başladığı bu dönem ergenlik dönemine kadar kişilik ve kimlik gelişiminin temel örüntüleri hakkında bizlere önemli ipuçları oluşturur. Yetişkinlerle yapılan psikopatolojik çalışmalar bizlere 0-3 yaş döneminin ne derece önemli olduğunu bir kere daha fark ettirmektedir.

Bu dönemin gelişim görevlerinden olan temel reflekslerin kazanımı, anne- bebek arası kurulan ilişki, bağlanma modeli, çocukta ortaya çıkan disiplin problemleri, çocuk sırası, ailenin çocuk yetiştirme modeli, bakım ve sorumluluğunun alınması gibi konulara çocuğun yüklediği anlamlar, çocuğun kişilik örüntüsünün ayrılmaz bir parçası olmakta, yaşamının her evresinde bu dönemde yaşanan ilişkiler çerçevesinde tutum ve davranışlar gerçekleştirmektedir.

0-3 yaş döneminde; çocuğun fiziksel, psikososyal ve dil gelişimi üzerinde dikkatle durulmalı, yaşanabilecek aksamaların gelişim görevlerinin tam olarak yerine gelmemesine ve devam eden süreçte yeni bir gelişim görevini eksiklikler ile tamamlamaya çalışmasına, haliyle yerine getirememesine neden olacaktır.

0-3 Yaş Danışmanlığı hakkında bilgi ve randevu almak için tıklayınız

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir