Zeka Testeri

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır.

Zeka denildiğinde birçok farklı tanım ortaya çıkmaktadır. Kültürden kültüre, bölgeden bölgeye göre değişen zeka tanılaması birçok zaman yanlış değerlendirmeye maruz kalmaktadır. Herhangi bir çocuğun bir kaç ay önde seyreden gelişimi yüksek / üstün zeka olarak yorumlanmakta, geri dönülmez psikososyal olumsuzluklara neden olmaktadır.

Zeka Testleri, çeşitli yaş aralıklarında bulunan çocukların zihinsel gelişiminin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerdir.

Zeka testi olarak karşımıza çıkan testleri uygulamada çeşitli hatalar Bu tespitler sırasında önemli olan faktör çocukların Gelişim Değerlendirmesinin birden çok kere yapılmış olmasıdır.

Zira gelişim değerlendirmesi yapılmamış olan bir çocuğun zeka testine tabi tutulması bizi gerçek sonuçtan her zaman bir adım ötede tutacak, yapılan testin sonunun güvenirliğini bir kere daha düşünmemize neden olacaktır.

Çocuklarla uygulanan zeka testleri çocukların yaş ve içinde bulundukları gelişim sürecinde göre farklılık arz etmektedir. Bir başka değişle herhangi bir zeka testi 4-14 yaş gurubundaki çocuklar için geliştirilmiş olsa da, her 4-14 yaş aralığında bulunan çocuğa bu testin uygulanması gerekmeyebilir.

Uygulanacak testin seçimi uzman tarafından belirlenmeli, gelişim değerlendirme yapılmadan mutlak surette zeka testi uygulamasından kaçınılmalıdır.

Zeka Testi Uygulamaları hakkında bilgi ve randevu almak için tıklayınız

03

#Zeka Testi #Okul Olgunluğu #Okula Başlama Testi #Çocuğum Okula Başlayabilir mi? #Gelişim Değerlendirme #Duygusal Zeka #Sözel Zeka #Zeka Geriliği #Mental Reterdasyon #Otizm #6 Yaş Zeka Testi #Parlak Zeka #Üstün Zeka #Zeka Tespiti #Zeka Geliştirme #Zeka Küpleri #Zeka Ölçer #Kız Çocuk Zekası #Erkek Çocuk Zekası #Zeka Problemleri #Gelişim Değerlendirme #Gelişim Takibi #Konuşma Güçlüğü

“”Ben çocukken evimizin önünde akşam sefaları vardı. Bu çiçekler gün boyu uyur, akşamları pembe beyaz açardı, aynı çiçek olduğuna inanamazdım. Bazı çocuklar da “geç açan çiçekler” gibi. Örneğin Einstein, 3 yaşında (bazı kaynaklara göre 5 yaşında) konuşmuş. Hatta bu yüzden beklenenden geç konuşmaya Einstein Sendromu adı verilmiş. Her çocuğun kendine göre bir gelişim hızı var. Erken yaşlarda yapılan testler, daha geç gelişim gösteren çocukların potansiyelinin ortaya çıkmasına engel olabiliyor. Nasılsa potansiyeli yok, gözüyle bakılan çocuk çevreden daha az ilgi görüyor. Daha az ilgi görünce daha başarısız oluyor. Tam tersi de geçerli. Potansiyelini erkenden belli eden çocuk, daha çok ilgi görüyor. Daha çok ilgi görünce daha başarılı oluyor. Dikkat edin, evinizde pek ciddiye almadığınız bir Einstein yaşıyor olabilir!””

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir